Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách dành cho thành viên ban giảm nghèo, hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã/thị trấn, trưởng bản/khu phố và Ban quản lý tổ TK&VV

Tin tức sự kiện

Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách dành cho thành viên...Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách dành cho thành viên ban giảm nghèo, hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã/thị trấn, trưởng bản/khu phố và Ban quản lý tổ TK&VV
Hội nhị sơ kết quý 1 Đảng uỷ thị trấnHội nhị sơ kết quý 1 Đảng uỷ thị trấn
danh sách các công ty, doanh nghiệpdanh sách các công ty, doanh nghiệp
Triển khai hợp đồng điện tử trong các doanh nghiệp đẩy mạnh...Triển khai hợp đồng điện tử trong các doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn thị trấn
tuyên truyền Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...tuyên truyền Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.
Lãnh đạo thị trấn chúc mừng 26/3/2024Lãnh đạo thị trấn chúc mừng 26/3/2024
Thư cảm ơnThư cảm ơn
Bài tuyên truyên mạng 2GBài tuyên truyên mạng 2G

Thông tin quy hoạch đầu tư

Nông thôn mới