Thị trấn Sơn Lư tỉnh triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thị trấn năm 2022

Tin tức sự kiện

Thị trấn Sơn Lư tỉnh triển khai công tác chuẩn bị diễn tập...Thị trấn Sơn Lư tỉnh triển khai công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thị trấn năm 2022
KẾ HOẠCH Số:107 /KH-UBND Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số,...KẾ HOẠCH Số:107 /KH-UBND Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn huyện Quan Sơn.
KẾ HOẠCH Số: 106 /KH-UBND Tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển...KẾ HOẠCH Số: 106 /KH-UBND Tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số năm 2022
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn...Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
Không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộKhông để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ...KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Số: 85 /QĐ-UBND Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ...Số: 85 /QĐ-UBND Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, có mức sống trung bình giai đoạn 2021-2025
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI MÔ HÌNH VÀ NỘI DUNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃHƯỚNG DẪN TẠM THỜI MÔ HÌNH VÀ NỘI DUNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP XÃ

Thông tin quy hoạch đầu tư

Nông thôn mới